Vi har de fleste av våre kunder innen SMB-segmentet og tilbyr bedriftsrådgvning og tjenester av forskjellig karakter som for eksempel:

- bistand ved utarbeidelse og revisjon av en bedrifts strategiske planer

- "trening"/ opplæring i strategisk begreper og modeller

- fasilitering av strategiprosesser

- bistand ved testing og utarbeidelse forretningsmodeller

- bistand til søknad om finansiering, vurdering av finansieringsstruktur, budsjettering, likviditetstyring etc

- utarbeidelse av management reports osv.

- utarbeidelse av selskapspresentasjoner

- praktisk prosjektstøtte av ulik karakter, støtte ved kommersielle forhandlinger m.v.

- verdivurdering av virksomheter

- transaksjonstøtte ved kjøp/salg av virksomheter

- foredrag/kurs innen fagområdene strategi og forretningsutvikling

- diverse forretningsmessig og strategisk rådgivning til ledergrupper ogstyrer

Jan-Olav Strand har praktisk erfaring fra styrearbeid i børsnotert selskap og fra styrearbeid i ulike norske og internasjonale virksomheter. Han er for tiden styremedlem, styreleder og rådgiver for endel små-og mellomstore bedrifter i ulike bransjer.