Boken kan bestilles ved å sende en mail til jos@kribi.no

Husk å oppgi navn, adresse og kontaktperson.

Pris kr 349,- (+ porto)


BEDRE FORRETNINGSSANS

er en praktisk rettet håndbok i forretningsstrategi og forretningsutvikling rettet inn mot eiere, ledergrupper og styremedlemmer i små - og mellomstore bedrifter (SMB).

Boken gir en grunnleggende og praktisk innføring i tema som mange finner vanskelig tilgjengelig.

Formålet med boken er å tilpasse arbeidet med strategi og forretningsutvikling til en SMB-bedrifts hverdag ved å gi oppmuntring, innspill og støtte til strategiprosesser og til arbeid med forretningsutvikling i SMB-bedriftene.